Lektor języka angielskiego

20 grudnia 2023
Miejsce pracy: Sosnowiec

Planujemy poszerzyć swoją kadrę lektorską, zatrudniając osoby, które podzielą naszą energię i entuzjazm w kształtowaniu umiejętności językowych naszych podopiecznych. Jeśli jesteś osobą, która uczy z pasją i zaangażowaniem - skontaktuj się z Nami!

Oferujemy:

 • Bloki zajęć
 • Pracę z wykorzystaniem innowacyjnej metodyki nauczania w ramach licencjonowanej metody 
dla dzieci 2-7 lat TEDDY EDDIE i programu dla dzieci 8-10 lat BLUE MIND
 • Pakiet wstępnych szkoleń metodycznych oraz stałe wsparcie metodyczne, doradztwo i coaching
 • Długofalową możliwość rozwoju zawodowego w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się szkole językowej

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia filologicznego (ewentualnie ukończenia minimum 3 lat studiów filologicznych lub Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych)
 • Znajomości zagadnień metodyki nauczania, szczególnie grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych
 • Zaangażowania w powierzone projekty
 • Kreatywności
 • Umiejętności indywidualnego podejścia do ucznia i zarządzenia jego procesem dydaktycznym
 • Nastawienia na osiąganie mierzalnych postępów językowych z uczniem
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i / lub z młodzieżą będzie dodatkowym atutem

  Załącz CV: